AuraTransformaatio -hoidot ja esittelytilaisuudet

AuraTransformaatio™
- tietoisuutesi pysyvä laajentuminen

AuraTransformaatio™ on hoitomuoto, joka aktivoi uuden aikakauden energian virtaamista kehossasi. Lyhyesti sanottuna AuraTransformaatio™ on pysyvä ja radikaali tietoisuuden muutos, joka muodostaa synergioita yksilön karisman, tarmon ja intuition ja fyysisen toiminnan välillä.

AuraTransformaatiolla™ ja sitä seuraavalla tietoisuuden laajentumisella on monia etuja sekä yksilötasolla että maailmanlaajuisesti. AuraTransformaatio™ voimistaa huomattavasti energiatasoamme ja vaikuttaa siten myös fyysiseen olemukseemme. Näin elämämme pienemmät tai isommatkin haasteet alkavat tuntua meistä vähemmän häiritseviltä ja helpommin hallittavilta. AuraTransformaatio™-hoidon jälkeen emme enää alitajuisesti ruoki mielessämme sellaisia asioita, jotka eivät vastaa todellista näkemystämme. Tämä vapauttaa energiaamme, joka saattoi aikaisemmin olla patoutunutta, pysähtynyttä tai jähmeää. Olemme hoidon jälkeen mitä todennäköisimmin iloisempia ja pystymme keskittymään paremmin.

AuraTransformaatio™ ei ole pelkkä parantava hoito, vaan ensisijaisesti työkalu omien energioiden nostamiseksi ja laajentamiseksi samalle värähtelytasolle ympärillämme olevien, uuden aikakauden energioiden kanssa.

AuraTransformaatio™ auttaa auramme henkienergiaa avautumaan uusille ja vahvoille indigo- ja kristallienergioille. Tasapainotetun auran avulla ja sen kautta tämä energia siirtyy fyysiseen kehoon, joka puolestaan muuntaa energian käytännön teoiksi ja toiminnaksi.

AuraTransformaatio™ -hoito ei itsessään ole oikotie elämämme haasteissa, eikä ratkaisu kaikkiin ongelmiimme. Sen sijaan se käynnistää meissä prosessin, jonka aikana voimme saada energiamme takaisin käyttöömme. AuraTransformaatio™ ei korvaa ammattimaista fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitoa, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien parantamiseen. AuraTransformaatio™ on tarkoitettu henkilöille, joiden fyysinen ja psyykkinen terveydentila on suhteellisen vakaa.

AuraTransformaatio™-hoito ei sovellu henkilöille, jotka tarvitsevat kiireellistä sairaanhoitoa.

AuraTransformaatio™-hoitoa ei voi tulla kokeilemaan vain uteliaisuudesta. Hoito on pysyvä ja kokonaisvaltainen tietoisuuden muutos, josta ei ole paluuta takaisin - kun se on tehty, se on ja pysyy!

Hoito avaa uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää elämämme täyttä potentiaalia, mutta edellyttää kuitenkin omaa panostamme. Uutena aikakautena olemme itse täysin vastuussa omasta elämästämme ja riippuu meistä itsestämme, miten paljon saamme irti sen tarjoamasta potentiaalista.

AuraTransformaatio™-hoidon tekee koulutettu auravälittäjä™. Hän työskentelee hoidon aikana puhtaan, tasapainoisen energian kanssa, jonka hän siirtää hoidon aikana asiakkaan energiajärjestelmään. AuraTransformaatio™ käynnistää asiakkaassa merkittävän henkilökohtaisen kehittymisprosessin, joka ei kumarra rajoittuneita käsityksiämme esimerkiksi dualismista tai tietoisuuden hierarkisuudesta. Tämä mahdollistaa syvän sisäisen tasapainon kehittymisen, jota ei voi sanoin kuvailla. Se on koettava.